Bạch Trống - 5 tháng tuổi

Giá bán: 30.000.000

Bạch Non, 5 tháng tuổi, chim trống, không tật lỗi

Bạch Non, Lem đầu cánh, sinh sản tại VNam. Bộ VIP, học giọng hay. Không tật lỗi. To con. Mào đá lân. Phù hợp ghép sinh sản hoặc gọt Cfe...
Hình ảnh, Clip mới nhất.
Chim bao đẹp, gen vip. Anh em cần thì liên hệ 0983.19.20.21(Duy)