Bổi Bông Rừng

Giá bán: 12.000.000

Bổi bông rừng. Bông mặt, đầu, mí lửa, cánh trắng mỗi bên 2 sợi. 5 tháng lồng.

Bao bông trọn đời, có 2 bên cánh trắng. Bao trống. Không  tật lỗi. Mặt giữ chim.Thiết bị thể dục ngoài trời
Thiết bị tập thể dục ngoài trời
Dụng cụ thể dục ngoài trời
Dụng cụ tập thể dục ngoài trời
thiết bị thể thao công viên
thiết bị thể thao công viên giá rẻ
dụng cụ thể thao công viên
dụng cụ thể thao công viên giá rẻ
dụng cụ thể dục công viên
ghế sắt công viên
dụng cụ thể dục công viên
thể thao công viên
thể dục công viên
dụng cụ thể thao
dụng cụ thể dục
cầu bập bênh cho trẻ
dụng cụ ghế ngồi công viên
dụng cụ the thao công viên giá rẻ
dụng cụ tập thể thao ngoài công viên
thiết bị tập thể thao ngoài công viên