Bạch Bông Non

Giá bán: 40.000.000
Tình trạng: Đã bán

Bạch Bông Non, Gen rừng VIP

Cặp Bạch Bông Non, Gen rừng Bố siêu Lân, bông một lột. Mẹ Bông gen Bạch, Siêu Tê.

Chim Gen rừng VIP, phù hợp cho Gọt Cfe, sinh sản 
Anh em cần thì liên hệ: 0983. 19. 20. 21(Duy)