Bông Bạch Non - 12 ngày tuổi

Giá bán: 39.000.000

Sản phẩm gen rừng của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn

Sản phẩm non 12 ngày tuổi(50 rừng/50 Thái).
Bố Bông lột rừng, siêu Lân + Mẹ Bạch Thái siêu Tê. Lứa 2/2021.


AE thiện chí thì ☎️ 0983. 19. 20. 21
Thiết bị thể dục ngoài trời
Thiết bị tập thể dục ngoài trời
Dụng cụ thể dục ngoài trời
Dụng cụ tập thể dục ngoài trời
thiết bị thể thao công viên
thiết bị thể thao công viên giá rẻ
dụng cụ thể thao công viên
dụng cụ thể thao công viên giá rẻ
dụng cụ thể dục công viên
ghế sắt công viên
dụng cụ thể dục công viên
thể thao công viên
thể dục công viên
dụng cụ thể thao
dụng cụ thể dục
cầu bập bênh cho trẻ
dụng cụ ghế ngồi công viên
dụng cụ the thao công viên giá rẻ
dụng cụ tập thể thao ngoài công viên
thiết bị tập thể thao ngoài công viên