Sản phẩm Bạch Bông Non - Gen Rừng

Giá bán: 30.000.000

Bạch, Bông non. Gen Rừng, VIP

Sản phẩm Non, Bố Bông lột rừng, mào siêu lân + Mẹ gen Bạch. Mào lân.

HÌNH ẢNH 1 THÁNG TUỔI

Sản phẩm xuất sắc của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn 
WWW.CHIMCHAOMAO.NET
☎️ 0️⃣9️⃣8️⃣3️⃣1️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣