Chào Mào Kỳ Lân(Hàng Độc Lạ)

Giá bán: Liên hệ

Chim Bổi, Mào Kỳ Lân. Chân huyết, có 1 chấm bông trên vai. Hàng kịch độc

Chào Mào độc lạ, có 1 không 2 trong thiên hạ. Bổi Kỳ Lân chưa rớt lông rừng. Chân huyết. giọng rất gắt. 


Sản phẩm Bảo tồn giá cao. AE thiện chí thì alo 0983 .19. 20. 21